Vies per a ferla inscripció

- Oficina del club al camp de fútbol de Cambrils. De dilluns a divendres, de 17:30 a 19:00 h.

- Por telèfon: 648 05 21 63 (Álex Ruiz)

- Internet: http://www.campusporteros.es / info@campusporteros.es

Com fer efectiva la inscripció

La reserva de la plaça es faràefectiva al fer un ingré de 150 € en el següent compte corrent:

2100 - 5797 - 81 - 0200029770

S'ha d'indicar com a concepte "PORTERS" i posar el nom del jugador.

La resta de l'import s'haurà d'abonar abans del 25 de juny

 
 
Documentació

 

Col·labora